Aktualności

24 marca 2017 18:22 | Aktualności

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rekolekcje to szczególny czas stwarzający okazję do zatrzymania się i refleksji nad sobą i własnym postępowaniem. To szansa na przemianę wewnętrzną, na duchowe wzrastanie, na poprawę relacji z Bogiem i ludźmi.

W dniach 20-22 marca 2017r. przeżywaliśmy szkolne rekolekcje wielkopostne. Nauki i ćwiczenia rekolekcyjne odbywały się w kościele parafialnym w Zagórowie oraz w murach naszej szkoły. W kościele nauki głosili ojcowie Oblaci. W naszej szkole w Łukomiu gościliśmy rekolekcjonistę z zakonu Ojców Salezjanów, proboszcza parafii w Lądzie, ks. Piotra Przyborskiego. Ks. Piotr z ojcowską troską i miłością przemawiał do młodych sumień. Atrakcyjny sposób przekazu oraz empatia i charyzma ojca rekolekcjonisty pobudziły ciekawość i aktywność u dzieci. Uśmiechnięte i szczęśliwe opuszczały salę gimnastyczną, na której odbywały się ćwiczenia rekolekcyjne. Uczniowie klas IV-VI opracowali w formie plakatów krzyżówki o tematyce wielkopostnej i wielkanocnej. W środę 22 marca, z okazji Roku Św. Brata Alberta uczennice z kl. VI Asia Krzyżaniak i Magda Rojewska przedstawiły prezentację o życiu i dziełach św. Alberta Chmielowskiego. Ten trzeci, ostatni dzień rekolekcji był przede wszystkim dniem rachunku sumienia i sakramentu pojednania, uwieńczony wspólną Eucharystią w kościele parafialnym w Zagórowie, gdzie spotkała się cała społeczność szkolna z Zagórowa, Łukomia i Wrąbczynkowskich Holendrów. Nad całością przebiegu zajęć rekolekcyjnych w naszej szkole czuwała katechetka p. Cecylia Foremniak.

Serdecznie i pięknie dziękujemy księdzu Piotrowi Przyborskiemu za poświęcony czas, za pokrzepiające Słowo Boże za wspólną modlitwę i śpiew, za radość i pokój, które zagościły w sercach dzieci... Szczęść Boże! Podziękowania kierujemy również na ręce dyrektor szkoły p. Renaty Struszczyk, zaangażowanych nauczycieli i pracowników szkoły, księdza proboszcza parafii Zagórów. Dziękujemy też wszystkim dzieciom za liczne i chętne uczestnictwo, za skupienie i modlitwę, za entuzjazm i spontaniczność. Szczególne podziękowania dla tych uczniów, którzy aktywnie zaangażowali się w organizację i przebieg rekolekcji...

Miłującemu Bogu niech będą dzięki za ten uświęcający czas: "Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go".

zobacz zdjęcia --> klik

Przeczytano: 1237 razy. Wydrukuj|Do góry