Aktualności

22 marca 2017 13:34 | Aktualności

"Umiem Pływać"

22. lutego 2017 roku ruszyła w naszej szkole kolejna edycja projektu powszechnej nauki pływania - Umiem Pływać.

Główne cele programu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Dzieci uczą się pływać na Basenie Sportowym Krytym w Koninie przy ul. Szymanowskiego 5a. Zajęcia odbywają się co tydzień, w każdą środę i prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Ramy czasowe projektu: 22.02.17 - 31.05.17

Zobacz zdjęcia --> KLIK

Przeczytano: 606 razy. Wydrukuj|Do góry