Podręczniki

Tytuł: Und so weiter 5. Nowa edycja

Autor: M. Kozubska, E. Krawczyk. L. Zastapiło

Wydawnictwo: PWN

Zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Język niemiecki

Nauczyciel: Aneta Gorzelańczyk

Klasy: V