Podręczniki

Tytuł: "Jesteśmy dziećmi Boga” Podręcznik do religii dla klasy „0”

Autor: Red. Władysław Kubik SJ

Wydawnictwo: Wyd. WAM Kraków

Nowa Podstawa Programowa 2010.

Przedmiot: Religia

Nauczyciel: Cecylia Foremniak

Klasy: "0"