Podręczniki

Tytuł: Matematyka z plusem 6. Podręcznik. Nowa wersja.

Autor: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Wydawnictwo: GWO

Zeszyt ćwiczeń wersja C

Przedmiot: Matematyka

Nauczyciel: Teresa Woźniak

Klasy: VI