Podręczniki

Tytuł: Steps forward 3 (kl 6)

Autor: Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davies

Wydawnictwo: OUP

zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Język angielski

Nauczyciel: Lidia Antonowicz

Klasy: VI, VII