Podręczniki

Tytuł: Plac zabaw (kl 0)

Autor: Karolina Karamuz

Wydawnictwo: WSiP

Karty pracy cz.4, Księga zabaw z literami

Przedmiot: Wychowanie przedszkolne

Tytuł: "Jesteśmy dziećmi Boga” Podręcznik do religii dla klasy „0”

Autor: Red. Władysław Kubik SJ

Wydawnictwo: Wyd. WAM Kraków

Nowa Podstawa Programowa 2010.

Przedmiot: Religia

Tytuł: Nowi Tropiciele (kl 1)

Autor: Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska

Wydawnictwo: WSiP

Nowi Tropiciele- karty pracy cz. 5 Nowi Tropiciele - karty matematyczne cz.5

Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna

Tytuł: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. klasa I

Autor: Red. ks. Władysław Kubik SJ

Wydawnictwo: WAM Kraków

Zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Religia

Tytuł: New English Adventure 1 (kl 1)

Autor: Viv Lambert, Anna Worrall

Wydawnictwo: Wyd. WAM Kraków

Przedmiot: Język angielski

Tytuł: Ich und du neu 1 (kl 1)

Autor: M. Kozubska, L. Zastąpiło, E. Krawczyk

Wydawnictwo: PWN

Przedmiot: Język niemiecki

Tytuł: NOWI TROPICEILE (kl 2)

Autor: A. Danielewicz-Malinowska, J. Dymarszka, J. Hanisz

Wydawnictwo: WSiP

NOWI TROPICIELE - KARTY PRACY CZ. 5
NOWI TROPICIELE - KARTY MAT. CZ. 5

Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna

Tytuł: Religia „Kochamy Pana Jezusa”. Klasa II.

Autor: ks. Władysław Kubik SJ

Wydawnictwo: Wyd. WAM Kraków

Zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Religia

Tytuł: New English Adventure II (kl 2)

Autor: Viv Lambert, Anne Worrall

Wydawnictwo: Pearson

Zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Język angielski

Tytuł: „Ich und du 2” (kl 2)

Autor: M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Wydawnictwo: PWN

Zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Język niemiecki

Tytuł: Nowi tropiciele (kl 3)

Autor: praca zbiorowa

Wydawnictwo: MEN WSiP


Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna

Tytuł: „Przyjmujemy Pana Jezusa” Klasa III

Autor: ks. Władysław Kubik.

Wydawnictwo: WAM

Karty pracy

Przedmiot: Religia

Tytuł: New English Adventure III (kl 3)

Autor: Tessa Lochowski, Anne Worrall

Wydawnictwo: Pearson

Zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Język angielski

Tytuł: Ich und du 3 (kl 3)

Autor: M. Kozubska, E. Krawczyk. L. Zastapiło

Wydawnictwo: PWN

zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Język niemiecki

Tytuł: „Zaproszeni przez Boga”- Podręcznik do religii dla klasy IV

Autor: Zbigniew Marek SJ.

Wydawnictwo: Wyd. WAM Kraków

Przedmiot: Religia

Tytuł: NOWE słowa na start! kl 4

Autor: Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Język polski

Tytuł: English Class A1 (kl 4)

Autor: Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

Wydawnictwo: Pearson

Zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Język angielski

Tytuł: Und so weiter neu 1 (kl 4)

Autor: M. Kozubska,E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Wydawnictwo: PWN

zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Język niemiecki

Tytuł: “Lekcja muzyki” kl 4

Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Muzyka

Tytuł: “Plastyka” kl 4

Autor: K. Stopczyk, B. Neubart

Wydawnictwo: WSiP

Przedmiot: Plastyka

Tytuł: "Wczoraj i dziś" kl 4

Autor: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk - Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo: Nowa Era

Zeszyt ćwiczeń "Wczoraj i dziś" do historii dla klasy 4 szkoły podstawowej (Reforma 2017)

Przedmiot: Historia

Tytuł: Tajemnice przyrody kl 4

Autor: Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Wydawnictwo: Nowa Era

Tajemnice przyrody
Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Przedmiot: Przyroda

Tytuł: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS (kl 4)

Autor: Helena Lewicka Marianna Kowalczyk

Wydawnictwo: WSiP

Zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Matematyka

Tytuł: Informatyka podręcznik klasa 4

Autor: Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska

Wydawnictwo: WSiP

Przedmiot: Zajęcia komputerowe

Tytuł: JAK TO DZIAŁA? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Zajęcia techniczne

Tytuł: „Obdarowani przez Boga”. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej

Autor: Zbigniew Marek SJ

Wydawnictwo: WAM, Kraków

Przedmiot: Religia

Tytuł: Nowe słowa na start! (kl 5)

Autor: M. Derlukiewicz, A. Klimowicz

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Język polski

Tytuł: Oxford STEPS PLUS (kl 5)

Autor: S. Wheeldon

Wydawnictwo: Oxford University Press

zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Język angielski

Tytuł: Und so weiter 5. Nowa edycja

Autor: M. Kozubska, E. Krawczyk. L. Zastapiło

Wydawnictwo: PWN

Zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Język niemiecki

Tytuł: “I gra muzyka” 4-6

Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Muzyka

Tytuł: “Do dzieła” (kl 4-6)

Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Plastyka

Tytuł: "Wczoraj i dziś" (kl 5)

Autor: B. Olszewska, W. Surdyk - Fertsch

Wydawnictwo: Nowa Era

Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy 5 szkoły podstawowej (autor Tomasz Maćkowski)

Przedmiot: Historia

Tytuł: Puls życia (V)

Autor: M. Sęktas, J Stawarz

Wydawnictwo: Nowa Era

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Przedmiot: Biologia

Tytuł: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS (Kl V)

Autor: Helena Lewicka Marianna Kowalczyk

Wydawnictwo: WSiP

Przedmiot: Matematyka

Tytuł: Lubię to (kl V)

Autor: M. Kęska

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Zajęcia komputerowe

Tytuł: Wędrując ku dorosłości podręcznik kl. V-VI

Autor: Teresa Król

Wydawnictwo: Rubikon

Przedmiot: Wychowanie do życia w rodzinie

Tytuł: Przemienieni przez Boga. klasa VI

Autor: ks. Zbigniew Marek SJ

Wydawnictwo: WAM Kraków

Przedmiot: Religia

Tytuł: Słowa na start! (kl 6)

Autor: M. Derlukiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Język polski

Tytuł: Steps forward 3 (kl 6)

Autor: Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davies

Wydawnictwo: OUP

zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Język angielski

Tytuł: Und so weiter 6. Nowa edycja.

Autor: M. Kozubska E. Krawczyk L. Zastąpiło

Wydawnictwo: PWN

podr + zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Język niemiecki

Tytuł: Lekcja muzyki (kl V)

Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Muzyka

Tytuł: “Do dzieła” (kl 4-6)

Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Plastyka

Tytuł: "Wczoraj i dziś" (kl 6)

Autor: Grzegorz Wojciechowski

Zeszyt ćwiczeń ,,Wczoraj i dziś ‘’ do historii dla klasy 6 szkoły podstawowej (autor Tomasz Maćkowski)

Przedmiot: Historia

Tytuł: Na tropach przyrody

Autor: M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski

Wydawnictwo: Nowa Era

Na tropach przyrody
Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowe

Przedmiot: Przyroda

Tytuł: Matematyka z plusem 6. Podręcznik. Nowa wersja.

Autor: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Wydawnictwo: GWO

Zeszyt ćwiczeń wersja C

Przedmiot: Matematyka

Tytuł: Wędrując ku dorosłości podręcznik kl. V-VI

Autor: Teresa Król

Wydawnictwo: Rubikon

Przedmiot: Wychowanie do życia w rodzinie

Tytuł: "Szukam was" (kl 7)

Autor: ks. Władysław Kubik

Wydawnictwo: WAM Kraków

Przedmiot: Religia

Tytuł: NOWE słowa na start! (kl 7)

Autor: Joanna Kościerzyńska Małgorzata Chmiel Maciej Szulc Agnieszka Gorzałczyńska- Mróz

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Język polski

Tytuł: English Class B1 (kl 7)

Autor: Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor, Arek Tkacz

Wydawnictwo: Pearson

zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Język angielski

Tytuł: Das ist Deutsch Kompakt (kl 7)

Autor: Jolanta Kamińska

Wydawnictwo: Nowa Era

podr + zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Język niemiecki

Tytuł: “Lekcja muzyki” (kl 7)

Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Muzyka

Tytuł: “Plastyka” (kl 7)

Autor: K. Stopczyk B. Neubart

Wydawnictwo: WSIP

Przedmiot: Plastyka

Tytuł: "Wczoraj i dziś" kl 7

Autor: Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Wydawnictwo: Nowa Era

Zeszyt ćwiczeń ,,Wczoraj i dziś ‘’ do historii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Przedmiot: Historia

Tytuł: PLANETA NOWA Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autor: Roman Malarz Mariusz Szubert

Wydawnictwo: Nowa Era

Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Przedmiot: Geografia

Tytuł: Puls życia. Klasa 7

Autor: Małgorzata Jefimow

Wydawnictwo: Nowa Era

Puls życia. Klasa 7
Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Przedmiot: Biologia

Tytuł: Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autor: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Wydawnictwo: Nowa Era

Chemia Nowej Ery
Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Autorzy: Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Przedmiot: Chemia

Tytuł: Spotkania z fizyką kl 7

Autor: Grażyna Francuz-Ornat Teresa Kulawik M. Nawrotny-Różańska

Wydawnictwo: Nowa Era

Spotkania z fizyką -zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Fizyka

Tytuł: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS kl 7

Autor: Helena Lewicka Marianna Kowalczyk

Wydawnictwo: WSiP

Zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Matematyka

Tytuł: Informatyka podręcznik klasa 7

Autor: Wanda Jochemczyk Iwona Krajewska

Wydawnictwo: WSiP

Przedmiot: Zajęcia komputerowe

Tytuł: Planeta Nowa (kl V)

Autor: F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz

Wydawnictwo: Nowa Era

zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Geografia

Tytuł: Nowe Słowa na start! (kl VIII)

Autor: J. Kościerzyńska, M. Chmiel

Wydawnictwo: Nowa Era

zeszyty ćwiczeń

Przedmiot: Język polski

Tytuł: Pearson Repetytorium Ósmoklasisty (kl VIII)

Autor: Arek Tkacz, Angela Bandis, Anita Lewicka, Richard Cowen, Anna Rzeźnik, Renata Ranus

Wydawnictwo: Nowa Era

zeszyty ćwiczeń

Przedmiot: Język angielski

Tytuł: Wczoraj i dziś (kl VIII)

Autor: R. Śniegocki, A. Zielińska

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Historia

Tytuł: Puls życia (kl VIII)

Autor: M. Sęktas, J. Stawasz

Wydawnictwo: Nowa Era

Zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Biologia

Tytuł: Matematyka wokół nas (kl VIII)

Autor: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska Wydawnictwo

Wydawnictwo: Nowa Era

zeszyty ćwiczeń

Przedmiot: Matematyka

Tytuł: Chemia nowej ery (kl VIII)

Autor: J. Kulawik i T Kulawik

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Chemia

Tytuł: Spotkania z fizyką (kl VIII)

Autor: G. Francuz – Ornat, T. Kulawik Wydawnictwo NOWA ERA

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: Fizyka

Tytuł: Planeta nowa (kl VIII)

Autor: R. Malarz, M .Szubert

Wydawnictwo: Nowa Era

zeszyty ćwiczeń

Przedmiot: Geografia

Tytuł: Das ist Deutsch – Kompakt (kl VIII)

Autor: J. Kamińska

Wydawnictwo: NOWA ERA

zeszyty ćwiczeń

Przedmiot: Język niemiecki

Tytuł: Dziś i jutro (kl VIII)

Autor: I. Janicka, A Janicki

Wydawnictwo: NOWA ERA

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Tytuł: Żyj i działaj bezpiecznie (kl VIII)

Autor: J. Słoma

Wydawnictwo: NOWA ERA

Przedmiot: Edukacja dla bezpieczeństwa

Tytuł: "Jestem z wami" kl VIII

Autor: ks. Władysław Kubik SJ

Wydawnictwo: WAM Kraków

Przedmiot: Religia