Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu - Klasa V

Wychowawca

Janusz Zaparty

Moja klasa

Tytuł: „Obdarowani przez Boga”. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej

Autor: Zbigniew Marek SJ

Wydawnictwo: WAM, Kraków

Tytuł: Słowa na start! (kl 5)

Autor: M. Derlukiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: Steps forward 2 (kl 5)

Autor: Tim Falla, Paul A Davies, Magdalena Szpotowicz

Wydawnictwo: OUP

zeszyt ćwiczeń

Tytuł: Und so weiter 5. Nowa edycja

Autor: M. Kozubska, E. Krawczyk. L. Zastapiło

Wydawnictwo: PWN

Zeszyt ćwiczeń

Tytuł: "Wczoraj i dziś" (kl 5)

Autor: Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo: Nowa Era

Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy 5 szkoły podstawowej (autor Tomasz Maćkowski)

Tytuł: Matematyka z plusem 5. Podręcznik

Autor: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Wydawnictwo: GWO

Zeszyt ćwiczeń wersja C

Tytuł: Lubię to! Klasa 5 Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej

Autor: Michał Kęska

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: “I gra muzyka” 4-6

Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: “Do dzieła” (kl 4-6)

Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Wydawnictwo: Nowa Era

Tytuł: Na tropach przyrody

Autor: M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski

Wydawnictwo: Nowa Era

Na tropach przyrody
Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowe

Tytuł: Wędrując ku dorosłości podręcznik kl. V-VI

Autor: Teresa Król

Wydawnictwo: Rubikon