Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu - Klasa "0"

Nauczyciel wspomagający
Barbara Wypychowska

Moja klasa

2014 10 16 SPKOU ŁUKOM. Bijemy rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej.