Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu - Klasa VII

Wychowawca

Aneta Gorzelańczyk

Moja klasa

Anna Bandych

Przedmioty: Fizyka