Kadra

Maria Chojnacka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język polski, Godzina wychowawcza

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu
08:00 - 08:45 Język polski Sala 4 IV
08:50 - 09:35 Język polski Sala 8 VI
09:45 - 10:30 Język polski Sala 4 VII

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu
08:00 - 08:45 Język polski Sala 4 IV
08:50 - 09:35 Język polski Sala 4 VII
09:45 - 10:30 Język polski Sala 4 VI

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu
09:35 - 10:40 Język polski Sala 4 VII
10:40 - 11:25 Język polski Sala 4 IV
11:40 - 12:25 Język polski Sala 4 VI
12:30 - 13:15 Język polski Sala 4 VI

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu
11:40 - 12:25 Język polski Sala 8 VI
12:30 - 13:15 Język polski Sala 8 IV
13:20 - 14:05 Język polski Sala 8 VII

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu
09:45 - 10:30 Język polski Sala 4 IV
10:40 - 11:25 Język polski Sala 8 VI
11:40 - 12:25 Język polski Sala 4 VII