Kadra

Urszula Burda

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu

Klasa: I

Funkcje: wychowawca, nauczyciel


Klasa: II

Funkcje: nauczyciel