Galeria

KLANZA w naszej szkole

Warsztaty skierowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. "Pedagogika zabawy - zarys metod aktywizujących".

Ilość zdjęć: 10