Filmy

2014 10 16 SPKOU ŁUKOM. Bijemy rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej.