Koło teatralne

 

Koło teatralne skupia uczniów zainteresowanych funkcjonowaniem teatru, a zwłaszcza występami scenicznymi. W czasie zajęć będą przygotowywane przedstawienia na różne okazje dla młodszych i starszych dzieci, nauczycieli i rodziców.

Taki twórczy sposób spędzenia wolnego czasu jest doskonałym połączeniem nauki z zabawą. Zajęcia umożliwią pracę metodą projektu, przyczynią się do zacieśniania więzi koleżeńskich; są szansą na przełamanie własnej nieśmiałości i uświadomienie sobie, że umiemy więcej niż nam się wydaje

 

Opiekun koła: Maria Chojnacka