eTwinning

Program eTwinning - EUROPEJSKA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

Działania w ramach programu obejmują łączenie i współpracę szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich.

Korzyści ze współpracy szkół, w ramach programu eTwinning, mogą być rozpatrywane na wielu płaszczyznach.

Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning:

  • Wykorzystywanie komputera, internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm;
  • Język obcy jest konieczny do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości "lekcyjnych" wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauku;
  • Temat projektu jest związany z podstawą programowąprzedmiotu, a nauka realizowana jest metodą projektu edukacyjnego.

Zalety projektów eTwinning:

  • entuzjazm uczestników,
  • motywacja do nauki,
  • dostosowanie zadań do możliwości kadego ucznia,
  • bezpieczny internet - narzędzia i obszary pracy eTwinning są dostepne tylko dla uczestników programu,
  • stosowanie metody projektu