Szkolna Liga Zdrowia

Bona valetudo melior est quam maximae divitiae.

Dobre zdrowie lepsze jest niż największe bogactwo.Zadania:
1. Działalność informacyjna - na bieżąco w związku z przeprowadzanymi działaniami
2. Działalność edukacyjna - promocja zdrowia, szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy
3. Działalność imprezowa – Tydzień dla zdrowia, akcje antynikotynowe
4. Współpraca z PSSE w Słupcy

Realizacja programów edukacyjnych 

• Program „Szklanka mleka"

• „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”

• Program "Ratujemy i Uczymy Ratować"

Realizacja akcji prozdrowotnych

• "Światowy dzień bez tytoniu" i " Światowy dzień rzucania palenia" - akcje antynikotynowe dla całej społeczności szkolnej

• „5 razy dziennie warzywa i owoce” dla całej społeczności szkolnej

• „Światowy Dzień Zdrowia” (7 kwietnia 2016) - akcja podsumowująca działania prozdrowotne dla całej społeczności szkolnej

• "Śniadanie daje moc" (kl. 0-III)

Zadania wychowawcze : 
• Wdrażanie do podstawowych zasad higieny 
• Profilaktyka uzależnień i chorób zakaźnych 
• Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
• Uwrażliwianie na los i potrzeby drugiego człowieka 
• Walka z nałogami (chorobami społecznymi) oraz chorobami cywilizacyjnymi