Koło matematyczne

Koło matematyczne skupia uczniów klas IV - VI

Spotykamy się w każdy poniedziałek o godz. 12:20 i czwartek o godz.13:15

Zajęcia prowadzi p. Teresa Woźniak.      


 ZAPRASZAMY ! ! !



Zajęcia koła odznaczają się swoistymi cechami. Panuje tu swoboda wypowiedzi, samodzielność. Poprzez pracę na zajęciach uczniowie rozwijają tendencję do stałego zwiększania posiadanego zasobu wiedzy, do poznawania świata. Są wdrażani do systematyzacji poznanego materiału, wyrównywania braków. Celem spotkań jest również przygotowywanie uczniów klas VI do sprawdzianu.